262 – Γ. Μουρούτης – ΝΔ

provide an attachment id!

* Η Ευρώπη δεν είναι κάτι απρόσωπο και μακρινό. Αφορά άμεσα τη ζωή μας, αφού το 70% των νόμων που εφαρμόζονται στη χώρα μας έχουν προηγουμένως συζητηθεί και ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν οι πολίτες με τιμήσουν με την ψήφο τους και μου δώσουντην ευκαιρία να τους εκπροσωπήσω, θα ήθελα να επικεντρώσω σε τέσσερις στρατηγι κούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά μου: + Κλιματική αλλαγή: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι θεωρητικό που απαιτεί μόνο μα κροπρόθεσμες στρατηγικές, αλλά είναι κάτι που ήδη ζούμε και επηρεάζει τη ζωή μας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, οι πλημμύρες, η θερμοκρασία των θαλασσών, αλλά ακόμη και το πώς έχουν επηρεαστεί οι αγροτικές καλλιέργειες είναι φαινόμενα που συμβαίνουν τώρα, τα ζούμε σήμερα, δεν είναι κάτι που αναμένεται στο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όπως και η ΕΕ θα πρέπει να είναι εδώ, ενθαρρύνοντας γενναίες και καινοτόμες πολιτικές τώρα! Χρειαζόμαστε άμεσα εργαλεία πρόληψης, αντιμετώπισης, αποκατάστασης. Χρειαζόμαστε συνεργασία για την τεχνογνωσία, για τη χρηματοδότηση, για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και μέσων. Όπως και οι αγρότες χρειάζονται μελέτες, χρηματοδότηση, νέες τε χνολογίες και εργαλεία για να αντιμετωπίσουντα καιρικά φαινόμενα και την αλλαγή στο κλίμα τώρα. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η αγροτική παραγωγή και κατ’ επέκταση οιτιμές των αγροτικών προϊόντων […]