339 – Α. Παπαθανάση – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] Τα υψηλά κέρδη μεγάλων εταιρειών παροχής κοινωνικών αγαθών, όπως για παράδειγμα από ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά, δεν φτάνουν ως ισχυρά ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες, με τη μορφή ανταποδοτικών, καθώς, παρά τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις υπερ μεγάλων εταιρειών ΑΠΕ, το ποσοστό ανταπόδοσης παραμένει χαμηλό, μόλις 3%, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ξεπερνά κατά πολύ.

Το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των ανταποδοτικών προς τις τοπικές κοινωνίες μέσω των Δήμων έχει σαφή προοδευτική θέση. Οι Δήμοι πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχυθούν οικονομικά, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε από την ισχυρή ανταπόδοση από μεγάλα ανανεώσιμα έργα και μεταλλευτικά τέλη.

Αναζητούμε λύσεις περιβαλλοντικής προστασίας στη Φωκίδα, για περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία, κάνοντας κινήσεις προς την Πολιτεία και την Κυβέρνηση για προστασία των υδατικών αποθεμάτων, του Κορινθιακού. Αναζητούμε λύσεις περιβαλλοντικής προστασίας στη Φωκίδα με την πρόταση της ένταξης περιοχών συμπλέγματος ορεινών όγκων, Βαρδούσια, Γκιώνα, Οίτη, Παρνασσός, σε πρώτη φάση σε καθεστώς των απάτητων βουνών, έτσι ώστε, για πρώτο βήμα, να σωθούν από διανοίξεις δρόμων, επιφανειακές μεταλλευτικές εγκαταστάσεις ή και εγκαταστάσεις αιολικών. Δυστυχώς όλα κινούνται αργά, χωρίς την δραστηριοποίηση, που θα προσδοκούσαμε, υπέρ των κινήσεων αυτών, από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μην ξεχνούμε ότι ο Δήμος Δελφών αν δεν περισώσει περιοχές ή αν δεν λάβει ικανή ενίσχυση από ανταποδοτικές πράξεις, δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει προγράμματα στήριξης των ορεινών περιοχών ή να αποκλείσει ζημιογόνες περιβαλλοντικά δραστηριότητες. Ήδη, το καθεστώς αδειοδότησης, ξεπερνά τις προθέσεις ενός Δημοτικού Συμβουλίου ή τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του, όπου αυτός υπάρχει.[..]