269 – Λ. Αυγενάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η κλιματική κρίση έφερε στην επιφάνεια νέα προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση με άμεσες ενέργειες αντιμετώπισε για να βρεθεί ένα βήμα μπροστά. Καταθέσαμε έγκαιρα ένα σχέδιο 19 ολοκληρωμένων προτάσεων, για τις αναγκαίες και δίκαιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, οι οποίες είχαν θετική ανταπόκριση από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολλές υιοθετήθηκαν στο ψήφισμα της κοινής συνεδρίασης των 9 υπουργών Γεωργίας Μεσογειακών χωρών και έτσι οι ελληνικές θέσεις έγιναν και θέσεις ευρωπαϊκών χωρών […] Μέσα από συνεχείς επίμονες και επίπονες διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκαν τα εξής: – υπερδιπλαστιάτηκε το ποσό που λαμβάνει η χώρα μας για το γεωργικό αποθεματικό του 2024. Το 2023, η χώρα μας έλαβε 15,8 εκατομμύρια από το γεωργικό αποθεματικό, ενώ για το 2024 λαμβάνουμε ποσό ως προκαταβολή άνω των 41 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, μάλιστα, θα δοθεί στους αγρότες των Παρακάρλιων περιοχών τέλη Μαΐου. Προβλέφθηκε για όλη την προγραμματική περίοδο με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2024, εξαίρεση από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της αιρεσιμότητας για τις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 10 εκταρίων, δηλαδή 100 στρεμμάτων. Ειδικά για το έτος 2024, σε περίπτωση που έχουν ήδη διεξαχθεί έλεγχοι, αυτοί δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις. Αποφασίστηκε η υποχρέωση αξιολόγησης και πιθανής τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, κατόπιν έγκρισης νέας νομοθετικής πράξης υπό την Πράσινη Συμφωνία, να ισχύει μόνο για τα έτη 2024 και το 2025, και μετά καταργείται για τα έτη 2026 και 2027. Επαναφορά του κανόνα Ν+3 με την οποία διευκολύνεται η ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων που έχουν προβλεφθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους χωρίς τον κίνδυνο απώλεις των σχετικών ενωσιακών πόρων. Η βασική μας θέση ήταν, είναι και παραμένει , η αύξηση των ενωσιακών κονδυλίων τόσο για την ΚΑΠ όσο και για το γεωργικό αποθεματικό, καθώς οι κρατικές ενισχύσεις μακροπρόθεσμα δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους αγρότες, άρα και για τους Έλληνες αγρότες […] εξετάζουμε τη δυνατότητα παράτασης του Προσωρινού Πλαισί ου Κρατικών Ενισχύσεων και μετά τον Ιούνιο του 2024, με σκοπό την ευελιξία των κρατών μελών στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε διάφορους
τομείς με εθνική χρηματοδότηση