275 – Ν. Βρεττός – ΝΙΚΗ

provide an attachment id!

Η ΚΑΠ για το 2023-27 φέρνει σημαντικές αλλαγές στην Ελλάδα που στοχεύουν σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και αυστηρότερους ελέγχους αλλά σε ένα μέσο ενός ψηφιακού μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα και της αυστηροποίησης του ελέγχου