276 – Γ. Κόντης – Σπαρτιάτες

provide an attachment id!

Πρέπει να δούμε τελείως εξ αρχής και σε νέα βάση τη νέα ΚΑΠ, ανέφερε ο βουλευτής των «Σπαρτιατών», Γιάννης Κόντης, προτείνοντας την δημιουργία διακομματικής υποεπιτροπής της Βουλής που θα ασχοληθεί με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία