279 – Γ. Πούλου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Για τον καθαρισμό των δασών διατίθενται δεκάδες εκατομμύρια που μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό, καθώς αρκούν μόνο για απομάκρυνση βιομάζας, στις άκρες των δασών. Στο εσωτερικό τους τα δάση μένουν αφρόντιστα, καθώς η Δασική Υπηρεσία έχει μείνει χωρίς προσωπικό, για να ασχοληθεί ακόμη και με την οργανωμένη υλοτομία.