284 – Κ. Ζαχαριάδης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο, σε αυτή την εποχή μετάβασης, σε αυτή την περιβαλλοντική και κλιματική διακινδύνευση, σε αυτή την τεχνολογική καταιγίδα, στην πολεμική Ευρώπη που ζούμε, ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε , και γιατί όχι, να επεκτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Ας αγωνιστούμε για την ειρήνη και την συνοχή . Δεν μπορούν να υπάρξουν πόροι για πολιτικές πρόνοιας με πολεμικές οικονομίες.