348 – Ι. Κεφαλογιάννης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Το σύγχρονο γεωστρατηγικό περιβάλλον, άλλωστε, χαρακτηρίζεται από έντονα φαινόμενα ρευστότητας, όπως είναι οι πολεμικές συρράξεις, οι υγειονομικές κρίσεις και οι φυσικές καταστροφές, απόρροια της κλιματικής αλλαγής. Κατά συνέπεια, οι προκλήσεις που απορρέουν για τους στρατιωτικούς υγειονομικούς του σήμερα, έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει των υφιστάμενων συνθηκών, και απαιτούν επικαιροποιημένες γνώσεις, ευελιξία, καινοτόμες ιδέες, ενεργό συμμετοχή στις επιχειρήσεις, παρακολούθηση των τεκταινόμενων του παγκόσμιου χάρτη, χρήση των νέων μορφών τεχνολογίας και ομαδικό πνεύμα. […]