355 – Ο. Ομράν – Κουκουβιτάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Νομίζω ειλικρινώς ότι δεν έχουμε τελειώσει με την ενεργειακή κρίση. Νομίζω ότι είμαστε σε μια υφεσιακή πορεία της κρίσης ως αποτέλεσμα των πολιτικών των ευρωπαϊκών, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε και οι οποίες ελήφθησαν από τον Οκτώβρη του 2022 και μετά και οι οποίες περιλαμβάνουν φυσικά και την αύξηση των εισαγωγών LNG, αλλά και τη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Μόνο όταν θα γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι θα έχουμε ξεπεράσει την κρίση, υποστηρίζει ο κ. Ομράν. «Κάναμε καλή δουλειά, αλλά δεν έχουμε τελειώσε. […] Τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι «οι νέες λεωφόροι ενέργειας» λέει αλλά πρόκειται για ακριβά και δύσκολα τεχνικά έργα. Είμαστε στη φάση της συγκεκριμενοποίησης του κόστους, της εξεύρεσης επενδυτών και χρηματοδοτών για να περάσουμε από τα τέλη της τρέχουσας 10ετίας και μετά στην λειτουργία τους, ώστε να φέρνουν ρεύμα στην Ευρώπη από άλλες ηπείρους. […]