268 – Κ. Μητσοτάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

*[…] Οι πόροι θα προέλθουν από τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, ανάλογα με την κυμαινόμενη τιμή των δημοπρατούμενων δικαιωμάτων, εκτιμάται ότι μπορείνα ανέλθουν στα δύο δισ. ευρώ. […] Τα χρήματα θα διατεθούν πρωτίστως σε έργα για τη σύνδεση των νησιών μας με το ηπειρωτικό δίκκτυο, την αποθήκευση ενέργειας, για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και για κατασκευή δεξαμενών νερού πολλαπλών χρήσεων […]