361 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] εύλογη ανησυχία και έντονος προβληματισμός επικρατεί σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου καθώς και στους αγρότες παραγωγούς, εξαιτίας της λειψυδρίας που απειλεί τις καλλιέργειες, αλλά αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα και στην ύδρευση τους επόμενους μήνες. Η λειψυδρία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το οποίο αναμένεται να ενταθεί ενόψει και της τουριστικής περιόδου, αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα (προληπτικά-κατασταλτικά) και δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της. […] Οι λιγότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών που έχουν ως συνέπεια οι ποσότητες νερού στα φράγματα να είναι μειωμένες, σε συνδυασμό με τις ακραίες μετεωρολογικές μεταβολές, την έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου και την διαχρονική έλλειψη απαραίτητων υποδομών, καθιστούν επιβεβλημένη την δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης και ανάπτυξης του υδατικού δυναμικού που θα είναι βιώσιμο, αποτελεσματικό και θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος, με συνεργασία εμπλεκομένων φορέων και υιοθέτηση πολιτικών, προγραμμάτων, αναγκαίων χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα, με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές και στους ορεινούς Δήμους, όπως ο Δήμος Βιάννου που χρήζουν άλλωστε ιδιαίτερης μέριμνας και αρωγής από την πολιτεία.[..]