306 – Θ. Σκυλακάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Λαμβάνουμε μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία 198 παραλιών σε διάφορες περιοχές της χώρας του δικτύου Natura 2000, δηλαδή σε περιοχές υψηλής, οικολογικής σημασίας. Η Απόφασή μας για τις λεγόμενες “Απάτητες παραλίες” προβλέπει πως δεν θα παραχωρούνται για τουριστική αξιοποίηση, καθώς αυτό που προέχει στις παραλίες αυττές είναι η περιβαλλοντική, έναντι της αναπτυξιακής – επενδυτικής διάστασης[…]