307 – Ν. Παπαθανάσης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Το τρέχον έτος η Ελλάδα θα έχει το πιο μεγάλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των τελευταίων 14 ετών, στα 12,2 δισ. ευρώ μαζί με τα δύο ΕΣΠΑ και το ΤαμείοΑνάκαμψης. Εκτίμησε δε, ότι περισσότερο από το 65% της ανάπτυξης θα έρχεται μέσα από αυτά τα προγράμματα. Σχετικά με την αξία και την πορεία τωνεπενδύσεων, ανέφερεότι το 2024 ο ρυθμός ανόδου των επενδύσεων θα είναι ισχυρότε ρος λόγω της ωρίμανσης των έργων. Για παράδειγμα, το 45% των δανείων που έχουν συμβασιοποιηθεί θα εκταμιευθούν εφέτος, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί και την υλοποίηση των επενδύσεων που έχουνεπίσηςσυμβασιοποιηθεί. Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα αξίας 1,6 δισ. ευρώ που έχει ως στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και την Κεντρική Πελοπόννησο. Συνολικά οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 44% και οι εντάξεις στο 14% των πόρων, με διπλασιασμό των επιδόσεων το τελευταίο διάστημα. Οι πληρωμές ανέρχονται σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ είναι ένα από τα τρία προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που έχουν δαπάνες. Παράλληλα, προανήγγειλε προγράμματα που θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, για την παροχή ρευστότητας μέσω της ΕΑΤ, αλλά και για τη στήριξη της απασχόλησης. Εκτιμάται ότι οι δαπάνες το 2025 θα υπερβούν τα 381 εκατ. ευρώ και στόχος δεν είναι απλώς η απορρόφηση των πόρων, αλλά ένα παραγωγικό μοντέλο ώστε οι επιχειρήσεις της δίκαι ης αναπτυξιακής μετάβασης (π.χ. απολιγνιτοποίηση) να έχουν μέλλον […]