310 – Α. Σδούκου – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Για το επόμενο διάστημα έχουμε στην ατζέντα μας συγκεκριμένα βήματα για τον τομέα των πρώτων υλών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας για το 2024 και το EU CRM Act […] Πρώτον, εξορθολογισμό των ρυθμιστικών κανόνων. Ο Ελληνικός Μεταλλευτικός Κώδικας, παρά τη σχετικά ικανοποιητική εφαρμογή του όλα αυτά τα χρόνια, χρήζει επικαιροποίησης. Μετράει 50 χρόνια ζωής . Το υπουργείο έχει ξεκινήσει να δουλεύει τον εκσυγχρονισμό του. • Δεύτερον, συντόμευση των χρόνων αδειοδότησης εξορυκτικών έργων. Με την εφαρμογή του CRM Act θα πρέπει όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε περίπου δύο χρόνια . • Τρίτον, αξιολόγηση των όρων και των κανόνων της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός των περιοχών NATURA 2000, με εφαρμογή των πλέον αυστηρών κανόνων της ΕΕ. θέλω να είμαι σαφής εδώ. Η εξορυκτική διαδικασία δεν πρέπει να αναπτύσσεται εις βάρος του περιβάλλοντος . Παράλληλα όμως , ένα μεγάλο εύρος ορυκτών πόρων δεσμεύεται εντός αυτών των περιοχών, χωρίς προοπτικές αξιοποίησης και μάλιστα σε κρίσιμα ορυκτά όπως ο βωξίτης. • Τέταρτον, χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων ΟΠΥ και ιδιαίτερα κρίσιμων. Ήδη για φέτος δεσμεύσαμε 15 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα της ΕΑΓΜΕ πάνω στις κρίσιμες πρώτες ύλες […] Η εξορυκτική βιομηχανία είναι θεμελιώδης τομέας για την οικονομία και παράγοντας που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη . Με κάποια αποθέματα παγκόσμιας κλάσης , όπως βωξίτη ή χαλκού, με σημαντικό πλεονέκτημα στα logistics λόγω της γεωγραφίας μας, με εξωστρέφεια και εφαρμογή της πολιτικής μας για τα Ορυκτά, μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα