331 – Μ. Κεφαλογιάννης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Μιαδίκαιη καιπράσινη Ευρώπη μεστόχο την κοινωνική συνοχή σενησιωτικέςπεριοχές, ορεινούς όγκους και παράκτιες ζώνες σε Ελλάδα και ΕΕ με την υλοποίηση της εδαφικής ανάπτυξηςτωνχωρών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης καιτην εφαρμο γή της Εδαφικής Ατζέντας της ΕΕ 2030. Είχα την τιμή να είμαι εισηγητής 7 Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τοΤαμείο Δίκαιης Μετάβασης.Του πρώτου νομοθετήματος για την Πράσινη Συμφωνία, που αφορά κυρίως τις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη.Ένα νομοθέτημα που στόχο έχει να προχωρήσουμε σε μια περιβαλλοντική Ευρώπη χωρίς να αφήσουμε κανέναν πολίτη πίσω […]