394 – Π. Κόκκαλης – Kosmos

provide an attachment id!

“Ο ΚΟΣΜΟΣ αναγνωρίζοντας την επείγουσα κατάσταση που έχει προκύψει από την κλιματική κρίση, συντασσόμενος με τα πορίσματα της επιστήμης ζητάει ακόμα: Πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας με το κοινοτικό κεκτημένο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι εξαγγελίες για απάτητα βουνά και απάτητες παραλίες είναι άνευ αντικειμένου, αν δεν ολοκληρωθούν οι μελέτες για τις περιοχές Natura και το εθνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ενώ ο αιγιαλός θα παραμείνει απροστάτευτος όσο η Ελλάδα δεν επικυρώνει το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση. Άμεση αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή του 2016 και ενεργοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο προβλέπεται στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο αλλά παραμένει στα χαρτιά. Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης στη δημόσια υγεία και ένταξη δέσμης μέτρων στο ΕΣΕΚ. Μεταξύ 2000 και 2020 οι θάνατοι που σχετίζονται με τη θερμική επιβάρυνση παρουσίασαν αύξηση κατά 94% με ανθρώπινες απώλειες από 55.000 έως και 77.000. Το ανησυχητικό είναι σύμφωνα πάντα με την Έκθεση, ότι μόνο το 1/5 των «Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα» των χωρών της ΕΕ αναφέρονται σε συγκεκριμένα μέτρα για την δημόσια υγεία. Το ίδιο αφορά δυστυχώς την Ελλάδα, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της οποίας απουσιάζει η οποιαδήποτε πολιτική δημόσιας υγείας αναφορικά με τις κλιματικές επιπτώσεις. Στην Ελλάδα, ένα από τα βασικότερα hot spots της κλιματικής κρίσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωράει καθ’ όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής της θητείας στην πλήρη απορρύθμιση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και αναχαίτισης της κλιματικής κρίσης. Οι συνεχείς καταδικαστικές αποφάσεις από την Κομισιόν για την παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου αναφορικά με την απουσία σχεδίων για τον πλημμυρικό κίνδυνο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την προστασία των περιοχών Natura 2000 είναι ενδεικτικές της αντιευρωπαϊκής κατεύθυνσης της σημερινής κυβέρνησης. »Σε αυτές έρχονται να προστεθούν τα αντιπεριβαλλοντικά νομοσχέδια Χατζηδάκη/Γεωργιάδη που επιτρέπουν εξορύξεις υδρογονανθράκων και άλλες βαριές εκμεταλλεύσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό που απελευθερώνει τη δόμηση παντού, η εσκεμμένη καθυστέρηση εδώ και χρόνια του εθνικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, η απένταξη από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης κονδυλίων για την πολιτική προστασία, το Master Plan της Ολλανδικής εταιρίας συμβούλων που από τη μια επιτρέπει παχυλές αμοιβές για τους επισπεύδοντες της εταιρίας και από την άλλη ιδιωτικοποίηση του αγαθού του νερού και μπαζώματα στην πολύπαθη περιφέρεια της Θεσσαλίας αντί για αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Συνεπώς, ζητά μεταξύ άλλων την κήρυξη της Ελλάδας σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, συντασσόμενη με το ψήφισμα του Νοεμβρίου του 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος μεταξύ άλλων είναι η κινητοποίηση του συνόλου της δημόσιας διοίκησης στον αγώνα για την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης.