399 – Μ. Χνάρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Καθίσταται επομένως σαφές ότι, η διέλευση των πολιτών από τα δύο φαράγγια είναι ιδιαίτερα επισφαλής καθώς υπάρχει η πιθανότητα να κλείσουν και τα δύο ταυτόχρονα, δεδομένου ότι οι κατολισθήσεις βράχων μπορούν να λάβουν χώρα ανά πάσα στιγμή, είτε λόγω σεισμού είτελόγω της ολοένα εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης(άσχημεςκαι ρικές συνθήκες, πλημμύρες κ.τλ.) με αποτέλεσμα τηνπλήρη διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ βόρει ας και νότιαςπλευράς […]