402 – Κ. Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*Η περιοχή [Κοζάνη] σημειώνει ρεκόρ ανεργίας, μετανάστευσης, φτωχοποίησης, δημογραφικής κατάρρευσης και οικονομικής υποχώρησης, ενώ στο πεδίο της τηλεθέρμανσης υπάρχουν χρονίζοντα ερωτήματα, κενά και μεγάλα προβλήματα. Ως εκ τούτου, για να ανασχεθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα αιτήματα του Δήμου για παράταση της λειτουργικής ενίσχυσης από τα 10 στα 15 χρόνια, διατήρηση μέσης τιμής αερίου, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, επιμήκυνση της θερμαντικής περιόδου και εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι η τηλεθέρμανση θα είναι βιώσιμη, αδιάλειπτη και προσιτή για τους πολίτες. Στη συνέχεια, απευθυνόμενη προς τον κ. Ζυγούρη, ζήτησε διευκρινηση για το αν υπάρχει και ποια είναι η προστιθεμένη αξία στο κατά κεφαλήν εισόδηματων πολιτών από τα έργα των μεγάλων ομίλων που προκρίνει η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την λογική της ενεργειακής δημοκρατίας και της πλουραλιστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, ζήτησε τις απόψεις του, για το αν αρκεί η νομοτεχνική αλλαγή γιακατ΄ εξαίρεση παράταση των μικρών έργων τηςΔυτικής Μακεδονίας που εξήγγειλε ηΥφυπουργόςκ. Σδούκου, έπειτα από την επισήμανση καιτο αίτηματηςκ. Βέττα στηνπρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.