429 – Α. Σδούκου – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] η διασύνδεση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών συνιστά μονόδρομο, προκειμένου να αντισταθμιστεί το εξαιρετικά υψηλό κόστος ηλεκτροδότησής τους, που μεταφράζεται κάθε χρόνο σε χρεώσεις ΥΚΩ στο σύνολο της καταναλωτικής βάσης της χώρας […]