432 – Π. Κουκουλόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*Πριν τέσσερα χρόνια, με την αείμνηστη Πρόεδρο μας Φώφη Γεννηματά, διοργανώσουμε στην Κοζάνη την 1η δημόσια παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενέργεια, υπό τον τίτλο “Ενεργειακή Δημοκρατία”: Μια πρόταση που εμπλουτίσαμε στο διάβα του χρόνου και οι εξελίξεις την έχουν δικαιώσεις πάρα πολλές φορές. Σε τίτλος από τότε προτείνουμε: 1. Σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, σε συνδυασμό ταυτόχρονα με την ταχύτατη διείδυση αφενός μεν των ΑΠΕ, αφετέρου της αποθήκευσης. 2) Ριζική αναβάθμιση των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης για να υπηρετήσουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς και των λεωφόροων υψηλής και υπερηψηλής τάσης, ώστε να ενισχύσουμε σε 1η φάση τον ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές και σε 2ο χρόνο τις εξαγωγές ενέργειας από ΑΠΕ. 3) Ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοσίων κτιρίων στη χώρα και όλου του κτιριακού αποθέματος (80.000 κτίρια) στη Δυτική Μακεδονία. Αυτή η δράση με τον πολλαπλασιαστή της θα έδινε όλο το ΑΕΠ που χάνει η Δυτική Μακεδονία από το λιγνίτη. Με αυτή τη λογική, του μεγάλου πολλαπλασιαστή, η ενεργειακή αναβάθμιση συμπεριλήφθηκε αρ γότερα ως πρωταγωνιστική δράση στηνΈκθεση Πισσαρίδη, η τύχη της οποίας αγνοείται. 4) Ανάπτυξη ΑΠΕ με έναν καινόνα: Χωροθέτησή τους από όλους τους Δήμους ισόρροπα, υπό τον όρο τουλάχιστον το 50% των ΑΠΕ που αναπτύσσεται σε κάθε Δήμο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ίδιων των Δήμων, των αγροτών, των κοινωνικά ευάλωτων, της μεταποίησης και ισχυρών ενεργειακών κοινοτήτων […] η λιγνιτική μονάδα περασμίνο Πτολεμαΐδα V”, εάν δεν είχε καθυστερήσει τέσσερα ολόκληρα χρόνια (δύο με υπαιτιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και δύο με ευ θύνη της Ν.Δ.), σύμφωνα με τεκμηριωμένους επιστημονικούς υπολογισμούς θα είχε απαλλάξει τον κρατικό προϋπολογισμό από τουλάχιστον 1,6 δις επιδοτήσεις και θα είχε αποσβεστεί μόνο μέσα στους δεκαοχτώ μήνες της κρίσης […] η ενέργεια δωρίζεται σε λίγους, ενώ διαφαίνεται πως σε λιγότερο από πέντε χρόνια το 100% των ΑΠΕ θα έχει περάσει στα χέρια πέντε ισχυρών εταιρειών καιτηςΔΕΗ. Αυτό δεν συμβαίνει σεκαμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είναι ένα τεράστιο σφάλμα που δυστυχώς η Ελλάδα θα το πληρώσει […] αυτή τη στιγμή είναι πλήρως αδειοδοτημένα τα 7 Gw από τα 28 Gw που έχουν αδειοδοτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, το 2,5 % του πληθυσμού της Χώρας και λείται να σηκώσει στην πλάτη του το 25% της ανάπτυξης ΑΠΕ στην Ελλάδα! Και αυτό συμβαίνει χωρίς να υπάρχει καμία μέ ριμνα για τους πολίτες και τις κατηγορίες που εμείς διασφαλί ζαμε στην πρότασή μας. Όσα συμβαίνουν με την ανάπτυξη των 2 Gw από την Κοινοπραξία ΔΕΗ – RWE αποτελούν ακραία πρόκληση». […] 1) Να δοθεί ηλεκτρικός χώρος στην Αυτοδιοίκηση, αγρότες και στους μικρομεσαίους επενδυτές που φρόντισαν να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες και αυτή τη στιγμή έχουν άδειες παραγωγής 1,4 GW, οι οποίες παραμένουν στα αζήτητα, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δέχεται τις αιτήσεις τους, όπως δεν δέχεται των αγροτών και της Αυτοδιοίκησης. 2) Να γίνει ουσιαστική παρέμ βαση προς τη ΔΕΗ, ώστε να επιτευχθεί ένα πρότυπο συνεργασίας στη Δυτική Μακεδονία, με το οποίο η τοπική κοινωνία (κάτοικοι Αυτοδιοίκηση) να συμμετέχουν ισότιμα με τη ΔΕΗ – RWE στο εγχείρημα ανάπτυξης των 2 Gw.