435 – πολλαπλά πρόσωπα – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Εκατοντάδες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Ελλάδα φέτος κιόλας από τις αρχές Απριλίου, ανάμεσά τους κι η πολυήμερη στην Πιερία που κατέκαψε πάνω από 6.000 στρέμματα. Πέρσι οι συνολικές καμένες εκτάσεις στη χώρα ξεπέρασαν τα 1.740.000 στρέμματα. Φέτος, όπως και κάθε άλλη χρονιά όλα δείχνουν στην πράξη ότι είναι ανέξοδες οι κυβερνητικές δηλώσεις “περί ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού” […] ο προσανατολισμός αυτός χαρακτηρίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και συνολικά την ΕΕ. Ενδεικτικά, από το 2021 στο 2022 μειώθηκαν οι επαγγελματίες πυροσβέστες στην ΕΕ κατά 2.800 άτομα, ενώ κατά το ίδιο έτος η Γαλλία μείωσε τους πυροσβέστες της κατά 5.446, η Ρουμανία 4.250 και η Πορτογαλία κατά 2.907, παρότι μάλιστα αντιμετώπισαν πέρσι τεράστιες πυρκαγιές στις χώρες τους. Ακριβώς αυτές οι ελλείψεις είναι ενταγμένες στον συνολικό προσανατολισμό ΕΕ και ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά και της σημερινής της ΝΔ. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ” αυτό στην ουσία προσανατολίζεται μόνο στην επιχειρησιακή και ταστολή και δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτ τρα για τη διαχείριση των δασών και την ολοκληρωμένη πρόληψη των πυρκαγιών». «Αποκαλύπτεται ότι η πολιτική προστασία, ως μηχανισμός, είναι ενταγμένη στις συμφωνίες ΝΑΤΟ, ΕΕ, των ιμπεριαλιστικών αυτών ενώσεων και των κατασταλτικών μηχανισμών τους, στις οποίες συμμε τέχει η Ελλάδα» «Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η κυβέρνηση της ΝΔ, εντάσσει ολοκληρωτικά την πολιτική προστασία με τον παραπλανητικό ότ ρο – κλειδί , “ανθεκτικότητα”. Σε αυτήν την κοινή στρατηγική κατεύθυνση ΕΕ και ΝΑ ΤΟ, και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασί ας στρατιωτικοποιούνται , προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση του εχθρού – λαού με στόχο την καταστολή». Για τον λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας» (RESC-EU), η Ερώτηση σημειώνει ότι « δεν αντιστοί χούν ούτε καν σε ένα αεροπλάνο ανά χώρα της ΕΕ, τα δε 12 νέα αεροπλάνα που απ ναμένεται να προστεθούν στον στόλο της ΕΕ θα ξεκινήσουν να παραδίδονται από το 2027, με άγνωστο ορίζοντα ολοκλήρωσης της παράδοσης, τη στιγμή που κάθε χρόνο οι καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την ΕΕ πολλαπλασιάζονται». Με βάση τα παραπάνω, οι ευρωβου λευτές του Κόμματος θέτουν τα εξής ζητήματα στην Κομισιόν: – Ο RESC-EU νομιμοποιεί και διαιωνί ζειτις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα σε κάθε κράτος – μέλος. Ο δε ανεπαρ κέστατος στόλος του ανακυκλώνεται από χώρα σε χώρα κι ενεργοποιείται τις περισσότερες φορές « κατόπιν εορτής», ή όταν έχει πάρει η πυρκαγιά πλέον μετ γάλες διαστάσεις. – Η πολιτική ΕΕ και ελληνικής κυβέρνησης σημαίνει μετάθεση όλο και περισσότερης ευθύνης στους εθελοντές πυροσβέστες και σε ΜΚΟ, που στην πράξη μεταφράζεται σε «ατομική ευθύνη» αντί της εξασφάλισης μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα σε κάθε κράτος με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και κατοχύρωση αμοιβής για τις ώρες υπερεργασίας τους.-Η ΕΕεπιμένει να μην αποζημιώνει και νέναν πληγέντα από φυσικές καταστροφές, γιατί βάσει των όρων του λεγόμενου «Ταμείου Αλληλεγγύης» δεν θεωρείται επιλέξιμη η ιδιωτική ζημία, όμως οι «πράσινες» επενδύσεις για τους επιχειρηματι κούς ομίλους, μεταξύ άλλων και στα κατ μένα εδάφη ή σε περιοχές NATURA εί ναι απόλυτα «επιλέξιμες», χρηματοδοτούνται αδρά και αδειοδοτούνται με fasttrack διαδικασίες