519 – Δ. Σταμενίτης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Θέλουμε τα οικολογικά προγράμματα να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στο μέλλον, μαζί σαφώς και με την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,αφού θα εξυπηρετήσουν τη στοχοθεσία μας. Όμως θέλουμε και τους παραγωγούς, των οποίων βασικός παράγοντας παραμονής τους στη γη είναι η εισοδηματική στήριξη, τμήμα της οποίας είναι τα οικολογικά προγράμματα. […] Προϋπόθεση της επισιτιστικής ασφάλειας είναι να υπάρχει «παραγωγή», που εξασφαλίζεται από την ύπαρξη «παραγωγών». […]