523 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] To πρόγραμμα “ΑΠΟΛΛΩΝ” απαξιώνει το ρόλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν μέχρι σήμερα ένα όχημα για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας. Παρότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα συμψηφισμού μέχρι σήμερα, οργανώνεται με τρόπο που δεν περιλαμβάνει πολίτες, πέρα των ευάλωτων, ούτε την τοπική επιχειρηματικότητα. Αλλάζει ουσιαστικά η φυσιογνωμία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και προφανώς δημιουργείτε κάτι διαφορετικό από αυτό που επιτακτικά, εδώ και χρόνια, σας λέμε για το πως η πράσινη μετάβαση μπορεί να γίνει δικαιότερη. Εσείς απλά μετατρέπετε τις Ενεργειακές Κοινότητες από Κοινότητες παραγωγής σε Κοινότητες καταναλωτών. Είναι μια πυρηνική διαφορά και για αυτό είμαστε απέναντι. […] Τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς ΑΠΕ σήμερα είναι η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου, η χαμηλή ζήτηση και οι μηδενικές τιμές με τις αναπόφευκτες περικοπές. Οι περικοπές, λόγω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ και της μικρότερης ζήτησης ενέργειας από την προσφορά αναμένεται να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και αποτελούν ένα καυτό ζήτημα καθώς μειώνουν την αποδοτικότητα των έργων, εγείρουν θέματα αποζημιώσεων και πρέπει να καθοριστεί από το υπουργείο ο τρόπος που θα πραγματοποιούνται ώστε να γίνονται επί ίσοις όροις και με διαφάνεια. Οι περικοπές αποτελούν αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά των ΑΠΕ είναι η χαμηλή ζήτηση, η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου και οι μηδενικές τιμές που οδηγούν στις περικοπές. Πετάμε από το παράθυρο πράσινη ενέργεια. Κάντε ένα διαγωνισμό να μπει το αγροτικό και βιομηχανικό ρεύμα, δεν δεχτήκατε και δημιουργήσατε ένα πλασματικό χώρο 1,3 GW, και τώρα εξακολουθείτε να κάνετε διείσδυση με τρόπο που οδηγεί σε περικοπές. Έρχεται, λοιπόν, με το παρόν ΝΣ να μεταθέσει την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος των περικοπών σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού στην ουσία όλα θα ρυθμιστούν στην ΥΑ, η οποία θα εκδοθεί μετά από σχετική εισήγηση μιας επιτροπής σοφών. Η επιτροπή σοφών ενώ έχει ήδη συσταθεί από τον Νοέμβριο του 2023, θα έχει επιπλέον 9 μήνες από τον Μάιο του 2024 να κάνει την εισήγησή της. […] Αντί, λοιπόν, να δημιουργείτε άμεσα ένα πλαίσιο προβλέψιμο και αξιόπιστο στο οποίο οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να βασιστούν, εισάγονται αποσπασματικές, προσωρινές-μεταβατικές (και μάλιστα για αόριστο χρόνο) ρυθμίσεις, οι οποίες κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. […] Κυβερνάτε 4,5 χρόνια, έπρεπε να έχετε προχωρήσει σε στοχευμένες πολιτικές αποθήκευσης, από την κορυφή μέχρι κάτω, από τους μεγάλους σταθμούς, μέχρι τη μέση τάση και τους καταναλωτές. Δυστυχώς, μια τέτοια στρατηγική δεν βλέπουμε να υπάρχει, και τι συμβαίνει μέχρι σήμερα; Μέχρι τις απογευματινές ώρες έχουμε περίσσια πράσινης ενέργειας. Μετά από αυτές τις ώρες πετάμε την πράσινη ενέργεια. Και τι κάνουμε; Πληρώνουμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Το πληρώσαμε στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, το πληρώνουμε και τώρα επειδή δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική αποθήκευσης. […] Το Υπουργείο δεν αρκείται στην απαξίωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Δυστυχώς, καταργεί στην πράξη το σχήμα αυτοπαραγωγής του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) όπως το γνωρίζαμε για να το υποκαταστήσει με το σχήμα του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (net billing). Κάτι που συντελείται καταρχάς νωρίτερα από ό,τι χρειάζεται και, το κυριότερο, χωρίς να είναι γνωστές οι βασικότερες παράμετροι εφαρμογής του νέου καθεστώτος του net billing, αφού από τον Μάρτη του 2023 δεν έχει εκδοθεί η ΥΑ, βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, κτλ. Κινδυνεύει έτσι να «παγώσει» η πρόοδος της αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσε ίσως το πιο ελπιδοφόρο χαρακτηριστικό της ενεργειακής μετάβασης. […] Ζούμε μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, το οποίο θα καθορίσει τους όρους παραγωγής και διαβίωσης πολλών γενεών. Δυστυχώς, η γλώσσα που μιλάμε είναι πολύ τεχνική με αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές να γίνονται στην ενέργεια χωρίς ο κόσμος και η κοινωνία να μπορεί να τις παρακολουθήσει. Χρέος μας λοιπόν είναι , αυτή τη μεταβολή να τη θωρακίσουμε με τον δικαιότερο τρόπο και να μην επιτρέψουμε μια μετάβαση ενεργειακή της χώρας να γίνει με όρους συγκεντρωτικούς και να μαζευτεί πάλι σε χέρια λίγων. Να μην πάμε δηλαδή από το ολιγοπώλιο των ορυκτών καυσίμων στο ολιγοπώλιο της πράσινης ενέργειας. Και προφανώς να μην κλωτσήσουμε την ευκαιρία που έχουμε ως χώρα, να αλλάξουμε με τρόπο δίκαιο, αποκεντρωμένο και δημοκρατικό το παραγωγικό μας μοντέλο, ώστε η πράσινη οικονομία να γίνει ένα νέο πεδίο έμπνευσης και συλλογικότητας όπου καταναλωτές, παραγωγοί, αγρότες και βιομηχανία να μπορούν με ίσους όρους να συμμετέχουν.