524 – άγνωστο πρόσωπο – Ελληνική Λύση

provide an attachment id!

Έτσι και σήμερα, με την με αρ. 152 τροπολογία, η οποία εισάγεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας», η κυβέρνηση εισάγει διάταξη για την οικονομική ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, την οποία θέλουμε να υπερψηφίσουμε, μαζί με άλλες διατάξεις, όπως υποχρεώσεις προς οδηγούς ταξί, διατάξεις για δημόσια και ιδιωτικά έργα και άσχετες με το αντικείμενο μεταβατικές διατάξεις κ.λ.π. με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Με τον τρόπο αυτό μας αναγκάζει να ψηφίσουμε ΠΑΡΩΝ