456 – Θ. Σκυλακάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

Αν η πράσινη μετάβαση δεν καταφέρει να ολοκληρωθεί, τότε ο πλανήτης θα χρεωθεί μία αποτυχία. Οι πράσινες πολιτικές απαιτούν σκληρές αποφάσεις, συνέπεια και διαρκή διεθνή διαπραγμάτευση. Ολα αυτά όμως πρέπει να πραγματοποιούνται σε οι κονομίες κλίμακος, ειδάλλως το κόστος είν ναι τεράστιο, συμπλήρωσε. Ο υπουργός εξήγησε τις νέες προτεραιό τητες του υπουργείου, σημειώνοντας πως το επενδυτικό ενδιαφέρον πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη ζήτηση και τις δυνατότητες του συστήματος. « Για να μην έχου με περικοπές ή μηδενικές τιμές, πρέπει οι επενδύσεις να λαμβάνουν υπόψη τη ζήτη ση και πρέπει να συγχρονιστεί ο ρυθμός των επενδύσεων με την ανάπτυξη του δικτύου και της αποθήκευσης»