461 – Μ. Σπυράκη – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Στη θητεία που ολοκληρώνεται είχα την τιμή να ηγηθώ των διαπραγματεύσεων πέντε νομοθετημάτων Κανονισμών και Οδηγιών που καθορίζουν προδιαγραφές των προϊόντων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των 450 εκατ. πολιτών, αυξάνουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άρα μειώνουν το κόστος για όλους μας και κυρίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προστατεύουν το περι βάλλον στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε από ρύπους και συστατικά που επιβαρύνουν την υγεία μας και υποθηκεύουντο μέλλοντων παιδιών μας. Η δουλειά μου είναι το μόνο μου όπλο στη μάχη για το δημόσιο συμφέρον […]