501 – Ο. Ομράν – ΝΔ

provide an attachment id!

*[…] Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα για τόσο σημαντικά προβλήματα, όπως είναι μια ενεργειακή κρίση, ώστε να περιοριστεί το μονοπώλιο του Συμβουλίου στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. […] Η κρίση ήταν διδακτική, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να λάβει αποφάσεις για καταστάσεις που αντιμετώπιζε για πρώτη φορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και για την προστασία της κοινωνικής συνοχής, που θα εστιάσουν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, στον τρόπο υπολογισμού της τιμής του φυσικού αερίου, στον τρόπο χρηματοδότησης της «πράσινης» μετάβασης.

Ως προς το ζήτημα της χρηματοδότησης, δεν μπορεί να επιτευχθεί ενεργειακή μετάβαση χωρίς την ενιαία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Τα απαιτούμενα έργα είναι κοστοβόρα και πολύπλοκα πρέπει να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ενιαίο δανεισμό. Επίσης, η διασφάλιση καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών για την ευρωπαϊκή ηλεκτρική διασύνδεση μπορεί να επιτύχει την ηλεκτρική διασύνδεση σε ηπειρωτικό και νησιωτικό επίπεδο. Εξίσου σημαντικό είναι το ενιαίο σύστημα αποθήκευσης. […]