470 – Σ. Αρναούτογλου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια σοβαρή απειλή, αλλά ταυτό χρονα φέρνει και νέες ευκαιρίες για αλλαγή και πρόοδο. Εάν αξιοποιήσουμε σωστά αυτές τις ευ καιρίες , μπορούμε να χτίσουμε ένα περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλονγια όλους . Δεν θα πρέπει να γίνει φοβικό σύνδρομο! Αντί για φόβο, χρειαζόμαστε: Ενημέρωση, διότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την επιστήμη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ατομικές και συλλογικές προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και προσαρμογή στις αλλαγές που ήδη συμβαίνουν αλλά και διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπισή της με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Η κλιματική αλλαγή είναι μια σοβαρή πρόκληση , αλλά δεν είναι ανυπέρβλητη. Με γνώση , αποφασιστικότητα και συνεργασία, μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη τωνΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους. Η προσεκτική χωροθέτηση, η υιοθέτηση και τάλληλων τεχνολογιών και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είναι απαραί τητες για την υλοποίηση βιώσιμων και αποδοτικών έργων ΑΠΕ. Μόνο με υπεύθυνη υλοποίηση και ολοκληρωμένο σχεδιασμό οι ΑΠΕ μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη λύση για την ενεργειακή κρίση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε μια εποχή γεμάτη γεωπολιτικές προκλήσεις και αστάθεια, η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει δυναμικά μέτρα για να διασφαλίσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών της. Ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, αναγνωρίζωτηντεράστια δυ ναμική που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχει τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει τις βιομηχανίες μας, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας και να αντιμετωπίσει μερικά από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας. Παρ ‘ όλα αυτά, μόνο η υπεύ θυνη και ηθική αξιοποίηση της τεχνολογίας , σε συνδυασμό με την ανθρώπινη δράση και τη συλλογική προσπάθεια, αποτελεί τον δρόμο προς ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές μέλλον για τον πλανήτη μας. Η υλοποίηση αυτών οφείλει να λάβει υπόψη τις προκλή σεις που σχετίζονται με το ψηφιακό χάσμα, το κόστος και την κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυ χασμό και απώλεια παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών. Σας καλώ, λοιπόν, να με στηρίξετε στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για όλους!