473 – Α. Βορύλλας – ΝΙΚΗ

provide an attachment id!

*[…] Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με άμεσες Γερμανικές επενδύσεις στον ενεργειακό ενεργειακό τομέα σε συνεργασία με Ελληνικές Ελληνικές εταιρείες εταιρείες,, ειδικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε νέα σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς της από την Ελλάδα προς την ΕΕ και φυσι κά προς την Γερμανία. ΗΕλλάδα διαθέτει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα σε φυσικό αέριο, σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες νότια της Κρήτης και στη Δυτική Ελλάδα, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς όμως δυσκολευόμαστε να εκμεταλλευτούμε τον υποθαλάσσιο πλούτο μας, διότι ο εξ ανατο λών γείτονας γείτονας μας η Τουρκία Τουρκία,, επιβουουλεύεται λεύεται την ΑΟΖ και την υφαλοκρη υφαλοκρη πίδα μας. Η πολιτική της ΕΕ και της Γερμανίας πέραν της λεκτικής στήριξης προς την Ελλάδα χώρα μέλος της ΕΕ, επί της ουσίας κρατάει ίσες αποστάσεις από τις δύο χώρες. Για παράδειγμα, η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου απευθείας με την Ελλάδα μέσωυποθα λάσσιου καλωδίου ισχύος 3.000 MW, προκαλεί αντίδραση της Τουρκίας. Η ΕυρωπαϊκήΈνωση παρόλο την τεράστια σημασία του έργου για την ενεργειακή της αυτάρκεια αποφεύγει να δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις υλοποίησης του έργου. Να τονίσουμε ότι η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση περνάει νότια της Κρήτης και σεπεριο χή του παράνομου Τουρκο – Λυβικού συμφώνου περί καθορισμού ΑΟΖ, το οποίο δεν αποδέχεται η Γερμανία και η ΕΕ! Όμως, τα λόγια «συμπάθειας» δεν αρκούν. Η ισοτιμία στις εταιρικές σχέσεις, προκύπτει από τις πράξεις και όχι απλά από τις προθέσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τρίτεςχώρες. Η Ελλάδα έχει το συγκρι τικό πλεονέκτημα ώστε να μετατραπεί σε χώρα παραγωγήςφτηνής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, να διασυνδεθεί με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλες χώρες και να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο διανομής της στις χώρες της ΕΕ. Το βέβαιο είναι πως η Γερμανία θέλει φτηνή πράσινη ενέργεια από την Ελλάδα, αλλά αυτό θα πρέπει να το αποδείξει με πράξεις, δηλαδή αφενός με επενδύσεις και αφετέρου με ενεργή πολιτική στήριξη απέναντι στον Τουρκικό αναθεωρητισμό. Και μην ξεχνάμε, ότι η Ελλάδα για μια δεκαετία πέρασε από μια σκληρή φάση προσαρμογής μέσω μνημονίων, όχιμόνομεδική της ευθύνη, αλλά κυρίως με των δανειστών. Παράλλη λα, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει υψηλό αμυντικό προϋπολογισμό λόγω του κινδύνου στα ανατολικά μας σύνορα. Όμως, η «φίλη» Γερμανίαμέχρι και σήμερα, αρνείται οποιαδήποτε συζήτη ση για την επιστροφή των κατοχικών δάνειων και των πολεμικών επανορ θώσεων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε μο, παρά τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε η Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα, εκτός από τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Είναι προαφανώς ένα πολύπλοκο ζήτημα για το οποίο το κόμμα μας η «Νίκη» προτεί νει την σύσταση μικτής επιτροπής για την οριστική επίλυση του. Επίσης, η Γερμανία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσειτις σχέσεις της με την Τουρκία, δεν μπορεί να κωφεύει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου, θα πρέ πει να θέσει κόκκινες γραμμές απένα ντι στο καθεστώς Ερντογάν. Αν λοιπόν, η Γερμανία θέλει να έχει μια ισότιμη εταιρική σχέση με την Ελλάδα, θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όλους αυτούς τους παράγοντες και να συνδράμειτην χώρα μας, στηνυιοθέ τηση τωννέων δημοσιονομικών κανόνων για την μείωση του χρέους, όταν θα γίνει η ανάλυση Βιωσιμότητας χρέους, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φίλοι και εταίροι μεπράξεις κρίνονται