475 – Ο. Γεροβασίλη – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Οι αξίες και οι αρχές μας για ελευθερία, ειρήνη, ισότητα, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, πολιτισμό και προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν σταθερή μαςπυξίδα σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Η ιδεολογική φυσιογνωμίατου κόμ ματος είναι σαφής λοιπόν και δεν έχω ακούσει να θέτει κάποιος θέμα αμφισβήτησηςτωνσυνεδριακώνμας αποφάσεων. Πρέπει ναέχουμε αυτ τοπεποίθηση γιατις ιδέες μας για να πείσουμε τα λαϊκά και μεσαία στρώματα ότι οι δικές μας που λιτικές είναι διαφορετικές από της Δεξιάς και μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν στο σήμε ρατη ζωή τους. Να μην υποκύψουμε στην ιδεολογική ηγεμονία που θέλει να επιβάλει η Δεξιά σεΕλλάδακαι Ευρώπη, γιατίτότε θα έχουμεχάσει και εμείς και τα κοινωνικά στρώματα που οφείλουμε να εκπροσωπούμε […]