496 – Ρ. Καλυβιώτης – ΝΙΚΗ

provide an attachment id!

*[…] Το εθνομηδενιστικό τόξο θα μπορούσε να περιγραφεί ως ο χώρος που απαρτίζεται από αυτούς που θέλουν τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Ως ο χώρος των κομμάτων που στοχεύουν στην κατάργηση της εθνικής ταυτότητας ως μέρους της συνταγής για την καταστολή ενιαίων συλλογικών αντιδράσεων απέναντι σε υπερκρατικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς. Ισως διαφέρουν ως προς την ταχύτητα με την οποία πρέπει να γίνει αυτό, αλλά ο σκοπός είναι ξεκάθαρα ο ίδιος. Ευκαιρία οι πολιτικές αυτές να ηττηθούν στις εκλογές, ώστε στις Βρυξέλλες κάποιοι να κονταροχτυπηθούνμε το εθνομηδενιστικό τόξο υπέρ του έθνους,της παράδοσης και της θρησκείας μας Είναι ακόμα τα κόμματα τα οποία θέλουν να επιβάλουν τη woke ατζέ ντα και τον δικαιωματισμό προκειμέ νου να επιτύχουν τη ριζοσπαστική μετ ταβολήτης κοινωνίαςκαιτηναποδυνάμωση των ιστορικών θεσμών για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και δεν περιορίζονται εκεί. Είναι τα ίδια κόμματα που, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την προστασία του περιβάλλοντος, επιβάλλουν μια συγκεκριμένη οικονομική ατζέντα που οδηγεί στην καταστροφή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των πολυεθνικών που κατ’ αυτούς υπέρκεινται της ανεξαρτησίας που εξασφαλίζει η ύπαρξη ισχυρής μεσαίας τάξης. Είναι ακόμα τα κόμματα αυτά στων οποίων τα προτάγματα ανήκει η ολοκληρωτική υπακοή στις μεγάλες δυνάμεις καιτους σχεδιασμούς τους για την ανατολική Μεσόγειο, με λέξεις όπως «Εθνικό Συμφέρον» να αποτελούν κάποιου είδους ταμπού. Δεν χρειάζεται να γράψω εγώ εδώ ποια είναι τα κόμματα των οποίων οι πολιτικές ταυτίζονται με τα παραπάνω. Κάθε που λίτης μπορεί από μόνος του, εάν ξεπεράσει τα λόγια και δει τα πεπραγμένα τους, να κρίνει. Ως εκ τούτου, ο όρος «εθνομηδενιστικό τόξο» δεν αποτελεί κάποιου είδους «λυρικότητα» που έχει σκοπό να συγκινήσειτον αναγνώστη. Είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο μπορούννα περιγραφούν οι πολιτικές που εφαρμόζονταιτις τελευταίες δεκαε τίες στηΔύση. Οι οποίες έχουν σκοπό την απομείωση της ισχύ ος του έθνους-κράτους, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε υπερεθνικά όργανα και ταυτόχρονα τη μετατροπή της κοινωνί ας με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει επιστροφή. Οι ευρωεκλογές του 2024 αποτελούν μια σημαντική ευκαι ρία οι πολιτικές αυτές να ηττηθούν. Ανάλογα μηνύματα έρχονται από όλη την Ευρώπη και πρέπει στις Βρυξέλλες κάποιοι να κοι νταροχτυπηθούν με το εθνομηδενιστικό τόξο υπέρ του έθνους, της παράδοσης και της θρησκείας μας.