530 – Ο. Τελιγιορίδου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*[…] Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με εκπροσώπους αγροκτηνοτροφικών φορέων της Καβάλας να κάνουμε έναν πολύ εποικοδομητικό διάλογο για τα προβλήματα και τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής της περιοχής. Τέθηκαν ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής το οποίο πλήττει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών. Επίσης αναφερθήκαμε σε δομικά προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας. Για παράδειγμα, για την αναγκαιότητα χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης για προσδιορισμό δασικής, αστικής και αγροτικής γης. Την προστασία γης υψηλής παραγωγικότητας από την άναρχη τοποθέτηση ΑΠΕ. Την ορθολογική διαχείριση νερού και αναγκαία βελτίωση αρδευτικών. Τη διόρθωση της διαδικασίας έλευσης εργατών γης και τους όρους και κανόνες εισαγωγής αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, καθώς και την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που κατέθεσε η ΝΔ στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η αγροτική παραγωγή δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Μας αφορά όλους σαν καταναλωτές. Αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, την περιφερειακή συγκρότηση, την εθνική οικονομία. […]