531 – Θ. Οικονόμου – ΝΔ

provide an attachment id!

Σε εξέλιξη βρίσκεται δημόσια διαβούλευση για την αδειοδότηση έργου ΑΠΕ πάνω στη λίμνη των Κρεμαστών. Η διαδικασία αυτή αφορά στο ενδεχόμενο εγκατάστασης πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου, παραγόμενης ισχύος 115 ΜW. Ως γνωστόν, η τεχνητή λίμνη Κρεμαστών αποτελεί η ίδια, ήδη από την δεκαετία του ’60, πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για ολόκληρη τη χώρα, μετά την εγκατάσταση 4 υδροηλεκτρικών μονάδων συνολικής ισχύος 440 ΜW. Σύμφωνα με τον ισχύοντα περιβαλλοντικό νόμο η αδειοδότηση νέων μονάδων ΑΠΕ προαπαιτεί την ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης, όπου συμμετέχουν και οι οικείοι ΟΤΑ, η οποία για το εν λόγω έργο θα συνεχιστεί μέχρι τις 17/6/2024. Εδώ σημειώνεται πως και το 2022 είχε υποβληθεί όμοιο αίτημα έκδοσης ΑΕΠΟ για την αδειοδότηση πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στη λίμνη Κρεμαστών, του οποίου όμως οι περιβαλλοντικοί όροι δεν εγκρίθηκαν τελικά από το ΥΠΕΝ. Μετά την πρόσφατη επανακατάθεση από ενδιαφερόμενη εταιρία σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο ΥΠΕΝ και ανάρτησή της στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, ο Δήμος Αγράφων Ευρυτανίας στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δημόσιας διαβούλευσης, με την υπ’αρ. 63/24-4-24 απόφαση του Δ.Σ του, εξέφρασε αρνητική θέση για την αδειοδότηση του εν λόγω έργου ΑΠΕ στην λίμνη Κρεμαστών. Επισημαίνεται πως η παραπάνω υδάτινη επιφάνεια αποτελεί χώρο όπου συναντώνται τα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας με εκείνα άλλων ΟΤΑ της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης υπογραμμίζεται πως για τους ίδιους λόγους ο Δήμος Αγράφων Ευρυτανίας το 2022 είχε ξαναεκφράσει την αρνητική του θέση για την αδειοδότηση του εν λόγω έργου ΑΠΕ πάνω στην λίμνη Κρεμαστών. Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε: 1. Ποια έργα ΑΠΕ έχουν λάβει μέχρι σήμερα περιβαλλοντική αδειοδότηση στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών (γύρω και επί της υδάτινης επιφάνειας της); Ερώτηση στη Βουλή υπέβαλε η βουλευτής ΝΔ Θωμαΐς (Τζίνα) Οικονόμου, σχετικά με τις ΑΠΕ στη λίμνη των Κρεμαστών. Όπως αναφέρει σχετικά: Σε εξέλιξη βρίσκεται δημόσια διαβούλευση για την αδειοδότηση έργου ΑΠΕ πάνω στη λίμνη των Κρεμαστών. Η διαδικασία αυτή αφορά στο ενδεχόμενο εγκατάστασης πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου, παραγόμενης ισχύος 115 ΜW. Ως γνωστόν, η τεχνητή λίμνη Κρεμαστών αποτελεί η ίδια, ήδη από την δεκαετία του ’60, πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για ολόκληρη τη χώρα, μετά την εγκατάσταση 4 υδροηλεκτρικών μονάδων συνολικής ισχύος 440 ΜW. Σύμφωνα με τον ισχύοντα περιβαλλοντικό νόμο η αδειοδότηση νέων μονάδων ΑΠΕ προαπαιτεί την ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης, όπου συμμετέχουν και οι οικείοι ΟΤΑ, η οποία για το εν λόγω έργο θα συνεχιστεί μέχρι τις 17/6/2024. Εδώ σημειώνεται πως και το 2022 είχε υποβληθεί όμοιο αίτημα έκδοσης ΑΕΠΟ για την αδειοδότηση πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στη λίμνη Κρεμαστών, του οποίου όμως οι περιβαλλοντικοί όροι δεν εγκρίθηκαν τελικά από το ΥΠΕΝ. Μετά την πρόσφατη επανακατάθεση από ενδιαφερόμενη εταιρία σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο ΥΠΕΝ και ανάρτησή της στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, ο Δήμος Αγράφων Ευρυτανίας στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δημόσιας διαβούλευσης, με την υπ’αρ. 63/24-4-24 απόφαση του Δ.Σ του, εξέφρασε αρνητική θέση για την αδειοδότηση του εν λόγω έργου ΑΠΕ στην λίμνη Κρεμαστών. Επισημαίνεται πως η παραπάνω υδάτινη επιφάνεια αποτελεί χώρο όπου συναντώνται τα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας με εκείνα άλλων ΟΤΑ της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης υπογραμμίζεται πως για τους ίδιους λόγους ο Δήμος Αγράφων Ευρυτανίας το 2022 είχε ξαναεκφράσει την αρνητική του θέση για την αδειοδότηση του εν λόγω έργου ΑΠΕ πάνω στην λίμνη Κρεμαστών. Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε: 1. Ποια έργα ΑΠΕ έχουν λάβει μέχρι σήμερα περιβαλλοντική αδειοδότηση στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών (γύρω και επί της υδάτινης επιφάνειας της); 2. Για ποια από τα παραπάνω έργα εξέφρασαν αρνητική άποψη οι οικείοι ΟΤΑ; Ελήφθησαν υπ’όψη οι αντιρρήσεις τους πριν την έκδοση της αντίστοιχης ΑΕΠΟ; 3. Ποια έργα ΑΠΕ έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από την ΡΑΑΕΥ (ή παλιότερα από την ΡΑΕ) για να ξεκινήσουν στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών (γύρω και επί της υδάτινης επιφάνειας της); 4. Για ποια από τα παραπάνω έργα εξέφρασαν αρνητική άποψη οι οικείοι ΟΤΑ; Ελήφθησαν υπ’όψη οι αντιρρήσεις τους πριν την όποια έγκριση εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ); 2. Για ποια από τα παραπάνω έργα εξέφρασαν αρνητική άποψη οι οικείοι ΟΤΑ; Ελήφθησαν υπ’όψη οι αντιρρήσεις τους πριν την έκδοση της αντίστοιχης ΑΕΠΟ; 3. Ποια έργα ΑΠΕ έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα από την ΡΑΑΕΥ (ή παλιότερα από την ΡΑΕ) για να ξεκινήσουν στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών (γύρω και επί της υδάτινης επιφάνειας της); 4. Για ποια από τα παραπάνω έργα εξέφρασαν αρνητική άποψη οι οικείοι ΟΤΑ; Ελήφθησαν υπ’όψη οι αντιρρήσεις τους πριν την όποια έγκριση εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ);