538 – Α. Σπυρόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Όπως γνωρίζετε, το 80% της νομοθεσίας που επηρεάζει τη χώρα μας παράγεται στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης ή άλλα κοινωνικά ζητήματα, όπως η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπή στέγη ή το δημογραφικό αφορούν το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Είναι επίσης ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους Έλληνες. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ να συμβάλει ενισχυμένο στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ώστε ο συσχετισμός των δυνάμεων να οδηγεί σε πολιτικές με προοδευτικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόσημο. Εάν η κοινή δράση των κρατών-μελών έχει ένα τέτοιο πρόσημο, η Ελλάδα θα μπορέσει να αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Έτσι μαζί με την προοπτική και την ελπίδα που θα δώσουμε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, θα κάνουμε ξανά την Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη. […]