555 – Γ. Μανιάτης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] Είναι γεγονός ότι η ΕΕ χρησιμοποιεί πετρέ λαιο και φυσικό αέριο κατά 75% -80% εισαγόμενα. Άρα χρειάζεται επειγόντως να εκμεταλλευτείτις δικές της ενεργειακές πηγές και να εκπονήσει μια ενεργειακή στρατηγική, στην οποία η Ελλάδα μπορεί να έχει κομβικό ρόλο. Από τη χώρα μας διέρχονται σημαντικοί αγωγοί, όπως ο TAP (Κασπία), ο IGB προς Βουλγαρία- Ρουμανία, ο EastMed στην Ανατολική Μεσόγειο, που μάλιστα τον εντάξαμε από το 2013 για χρηματοδότηση στα Προγράμματα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και λειτούργησε καταλυτικά για συμφωνίες της Ελλάδας με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο. Η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας περνάει και από το ηλεκτρικό καλώδιο που σχεδιάζεται να συνδέσει Ελλάδα και Αίγυπτο με στόχο τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική προς την Κεντρική Ευρώπη, όπως και από το καλώδιο σύνδεσης Ισραήλ- Κύπρου -Κρήτης . Αυτό μπορεί και πρέπει να κάνει η χώρα μας: να γίνει κόμβος στις ενεργειακές λεωφόρους , από τη Μεσόγειο στα Βαλκάνια και τη Βόρεια Ευ ρώπη . Αυτό που εγώ αποκαλώ Εθνική Δι πλωματία των Καλωδίων. […]