554 – Π. Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] Υπάρχουν περιπτώσεις που μας ποινικοποιούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καλυφθούν αστοχίες και λάθη της κυβέρνησης. H ΕΕ κάνει πολλά βήματα και για την κλιματική κρίση αντιθέτως στην Ελλάδα δεν προσαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές στα δικά μας χαρακτηριστικά. Τις φυσικές καταστροφές δεν τις συζητάμε, παρά μόνο αποσπασματικά πχ την φωτιά στην Δαδιά. Οι πολίτες έχουν την δύναμη στα χέρια τους να αποφασίζουν για τους ανθρώπους που ψηφίζουν μέτρα και δεν τα εφαρμόζουν. Αναφορικά με τις μεγα-πυρκαγιές που θα είναι πολλές φέτος, πρέπει να έχουμε προηγμένα μέσα τεχνολογικά αλλά αυτά θα έρθουν αργότερα. [..]