588 – Θ. Φωτίου – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] τεράστιες ανισότητες στην υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες αυξήθηκανσημαντικά τατελευταία τέσσερα χρόνια με βάση τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ. Χρειάζεται είπεναπροχωρήσουμε σε μείωση ορυκτών καυσίμων, στη μεταμόρφωση της γεωργίας, στην ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και στην αύξηση της ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες