589 – Ν. Παπαδόπουλος – ΝΙΚΗ

provide an attachment id!

Με την με την πληθώρα των φωτοβολταϊκών και με τις ανεμογεννήτριες είναι στιγμές που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε την ενέργεια αφού δεν λήφθηκε καμία μέριμνα, όπως ξέρετε από το κράτος, να δεσμεύεται αυτή η ενέργεια όπως έκαναν οι Ελβετοί»