591 – Α. Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Πρώτον, ένα μόνιμο ευρωπαϊκό εργαλείο έκδοσης κοινού χρέους για τη στήριξη δημόσιων αγαθών, όπως η Υγεία, η εκπαίδευση, η έρευνα, αλλά και γιατην αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και της κλιματικής κρίσης. Δεύτερον, αποτελεσματική φορολόγηση του πλούτου, ώστε να αυξηθούν οι ίδιοι πόροι της Ε.Ε. Και τρίτον, ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο για την περιφερειακή βιομηχανική πολιτική που θα αντιμετωπίσει τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες […]