598 – Α. Πάντας – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου απαιτείται ένα στρατηγικό σχέδιο. «Ο εκσυγχρονισμός, του ελληνικού σιδηροδρόμου και η διευκόλυνση της μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων ανθρώπων με ασφάλεια ασφάλεια, μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία και τη χώρα, ειδικά αν συνδεθεί με λιμάνια, αεροδρόμια και βιομηχανικές περιοχές», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας.