601 – Π. Δημητριάδης – Σπαρτιάτες

provide an attachment id!

Είναι παραδεκτό από όλους μας ότι ο σιδηρόδρομος είναι το πλέον ασφαλές και οικολογικό μέσο στην Ευρώπη αλλά δυστυχώς, σήμερα, στην Ελλάδα και παρά τα εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν, οΈλληνας δεν έχειτον σιδηρόδρομο που του αξίζει»