631 – Ν. Παπανδρέου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Στόχος του νόμου, είναι να δημιουργηθεί μία σοβαρή δομή με την οποία τα κράτη μέλη, θα εφαρμόσουν μέτρα αποκατάστασης της φύσης, με έμφαση τη βιοποικιλότητα. Σε διάστημα δύο ετών μετά την εφαρμογή του νόμου, κάθε κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει ένα εθνικό σχέδιο για την αποκατάσταση της φύσης, με συγκεκριμένους στόχους, αναφορικά με τα οικοσυστήματα δασών, τα γεωργικά οικοσυστήματα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα αστικά οικοσυστήματα κ.ο.κ. Ειδικά για την αποκατάσταση των αστικών οικοσυστημάτων, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι: Δε θα υπάρξει καθαρή απώλεια αστικού χώρου πρασίνου και αστικής συγκόμωσης ως το 2030, σε σύγκριση με το 2021. Θα υπάρξει αύξηση της συνολικής εθνικής έκτασης αστικού χώρου πρασίνου σε πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια κατά τουλάχιστον 3% της συνολικής έκτασής τους το 2021, ως το 2040 και κατά τουλάχιστον 5% ως τι 2050. Τουλάχιστον 10% αστική συγκόμωση ως το 2050. Καθαρό κέρδος αστικού χώρου πρασίνου Πού θα βρεθεί όμως το πράσινο; Θα πρέπει να αφήσουμε τη φύση να ακολουθήσει την πορεία της, να δοθεί έμφαση στη βιοποικιλότητα με σχεδιασμό και διαχείριση των αστικών πράσινων χώρων, ενώ προβλέπονται μικρά πάρκα βιοποικιλότητας στις στέγες και πέτρα σε οικολογικούς διαδρόμους. Σε όλα αυτά, σημαντικός θα είναι ο ρόλος των δήμων και της περιφέρειας. Προτείνονται πράσινες κατασκευές με μπόνους κάποια τετραγωνικά σε ύψος, τοίχοι που καθιστούν υποχρεωτικό ένα ποσοστό πρασίνου για νέα και ανακαινισμένα κτίρια κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση, με την αύξηση των ακραίων καιρικών και κλιματικών φαινομένων να οδηγεί πλέον σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, απαιτείται επείγουσα δράση για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. […]