606 – Β. Αρχοντίδου – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Οι προτεραιότητές μου εστιάζουν σε πολλούς τομείς, αλλά θα επικεντρωθώ σε τρία καίρια θέματα που απο τελούν τον πυρήνα της υποψηφιότητάς μου. Πρώτον, ως πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα δίνω τη μέγιστη προτεραιότητα στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης που αποτελείτη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας αλλά και εμείς προσωπικά. Είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ζωές μας, απειλείτις περιουσίες,την ασφάλεια καιτην υγεία μας με τρόπο καταλυτικό και απειλεί με μακροπρόθεσμες συνέπειες τόσο τις σημερινές όσο καιτις μελλοντικές γενιές. Θα επιδιώξω να προωθήσω ρυθμί σεις και πολιτικές που σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος θα στοχεύουν παράλληλα στην προστασία και τη θωράκιση της χώρας μας. Το Σύμφωνο για το Κλίμα προβλέπει ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον για όλους, αλλά είναι σημαντικό στις πολιτικές και τους νόμους που η Ευρώπη σχεδιάζει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες των περιοχών της χώρας μας αλλά και των τοπικών κοινωνιών και κλάδων […=