637 – Ν. Φαραντούρης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*[…] Ενδεικτικά, όσον αφορά στον ενεργειακό τομέα, ο Ενρίκο Λέτα εστιάζει στην ανάγκη σημαντικών επενδύσεων στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στα δίκτυα υποδομής της Ευρώπης. Όπως σημειώνει η έκθεση, απαιτούνται παρεμβάσεις από την αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς έως τη δημιουργία μιας υποδομής υδρογόνου. Αυτό θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση του δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ευρώπης, την εξασφάλιση ασφαλούς και πιο προσιτής ενέργειας και τη διεύρυνση των επιλογών ενεργειακού εφοδιασμού για τη βιομηχανία. Εάν υλοποιηθούν οι προτάσεις αυτές το κόστος της ενέργειας μεσοπρόθεσμα θα μειωθεί σημαντικά. […]