622 – Γ. Μουρούτης – ΝΔ

provide an attachment id!

*[…] Με το δημογραφικό πρόβλημα, την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση καιτους νέους. Τέλος, το θέμα του πολιτισμού και βέβαια της κλιματικής αλλαγής, που μόνο θεωρητικό δεν είναι, αλλά αφορά στις ζωές μας, την παραγωγή και τις καταστροφές. Είναι προκλήσεις, που πρέπει να δούμε.