652 – Μ. Κατρίνης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, θεωρώντας ότι το πρόβλημα της επιβίωσης για τους αγρότες θα πρέπει να λυθεί για να στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση και η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Η τάση συνεχούς μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά ενόψει της μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ, πρέπει να διασφαλιστεί τόσο η διατήρηση της υπάρχουσας στήριξης προς τους αγρότες, όσο και η επέκτασή της, ώστε να συμπεριλάβει τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής ή στρεβλώσεων της αγοράς, μέσα από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσαρμογής στις κλιματικές μεταβολές, που θα στηρίζει τους αγρότες και για την απώλεια εισοδήματος από ζημιές. Για το λόγο αυτό θεωρεί αναγκαία την ουσιαστική ενίσχυση των νέων ανθρώπων, ώστε να αυξηθεί η ενασχόλησή τους με την αγροτική-κτηνοτροφική δραστηριότητα, να παραμείνουν και να παράγουν στον τόπο τους. […]