658 – Μ. Συντυχάκης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

«Την ίδια στιγμή που μπαίνουν οι περιορισμοί από την ΕΕ, εκατομμύρια κυβικών νερού του Γεροπόταμου πέφτουν στη θάλασ σα, ανεκμετάλλευτα, ενώ θα μπορούσε ένα μεγάλο μέρος αυτών να αξιοποιηθεί , με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον. Το ίδιο και ο Πλατύς Ποταμός, που κατεβάζει κατά μέσο όρο 55 εκατομμύρια κ.μ. νερού τον χρόνο, ενώ σε περιόδους βαρυχειμωνιάς ξεπερνά τα 100 εκατ. κυβικά, και όλο αυτό το νερό χύνεται στη θάλασσα! Και για να δικαιολογήσουν κεντρικό και τοπικό κράτος την εγκληματική πολιτική ερημοποίησης της Μεσσαράς, επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, για την οποία δεν παίρνουν κανένα μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων στον άνθρωπο και στις καλλιέργει ες, μόνο και μόνο για να κρύψουν τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κομμάτων που ακολουθούν τις Οδηγίες της ΕΕ και των περιφερειακών – δημοτικών τους αρχών, δίνοντας χώρο δράσης στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η απουσία έργων ύδρευσης και άρδευσης δεν είναι αβλεψία, ούτε παράλειψη, είναι συνειδητή επιλογή! Απόδειξη: Το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες όχι μόνο δεν σχεδίασαν και δεν κατασκεύασαν έργα ανάσχεσης νερών και εμπλουτισμού του υδροφορέα για την ανάπτυξη της περιοχής, για την παραγωγή φτηνών και ποιοτικών προϊόντων με χαμηλό κόστος παραγωγής, που θα βελτιώνει το εισόδημα των αγροτών και θα καλύπτειτις διατροφικές ανάγκες του λαού μας, αλλά και αυτά που ετοιμάζουν, όπως το φράγμα στον Πλατύ Ποταμό, ένα υπερδιαστασιολογημένο έργο, χωρητικότητας 23 εκατ. κυβικών νερού, θα κατασκευαστεί για την ικανοποίηση εν πιχειρηματικών συμφερόντων στη διαχείριση των νερών, για τις ανάγκες των επενδυτών σε ΑΠΕ στην περιοχή του Αμαρίου, με μου ναδικό κριτήριο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των αγροτών. Η επιστολή 8 προέδρων ΤΟΕΒ από τον νομό Ηρακλεί ου και 13 προέδρων ΤΟΕΒ από τον νομό Χανίων, που αντιτίθενται στα σχέδια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού, μας βρί σκει σύμφωνους»