719 – πολλαπλά πρόσωπα – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Η κλιματική κρίση, οι πανδημίες, η οικολογική καταστροφή θίγουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλες τις χώρες, όχι μόνον της ΕΕ αλλά του πλανήτη. Η «πράσινη ανάπτυξη» που υποτίθεται πως θα αντέστρεφε αυτά τα φαινόμενα έχει παραχωρηθεί κατά βάσιν σε χέρια ιδιωτών, δηλαδή στα χέρια του κεφαλαίου. Του οποίου στόχος παραμένει πάντα η μεγιστοποίηση του κέρδους. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, η Νέα Αριστερά θεωρεί ότι μόνη απάντηση είναι να διεκδικήσουμε στη χώρα μας και στην Ευρώπη, με όλα τα πρόσφορα μέσα, κινηματικά και πολιτικά, το ότι η επόμενη μέρα θα είναι «πράσινη» . Αλλιώς δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα. […]