720 – Λ. Τρακατέλλη – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Και κάτι ακόμα που θεωρώ μέγιστης σημασίας είναι το περιβάλλον, το οποίο είναι αλληλένδετο με τον πολιτισμό. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει βασικό άξονα για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και να καλλιεργήσει ένα βαθύτερο αίσθημα σεβασμού για το περιβάλλον. […]