712 – Α. Σπυρόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Η Ευρωπαϊκή Ενωση, τα επόμενα χρόνια, θα κληθεί να κάνει αποφασιστικά βήματα για την περαιτέρω ενοποίηση. Η ομάδα των Ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών, στην οποία ανήκει
το ΠΑΣΟΚ, στηρίζει την αύξηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία κοινών εργαλείων αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινών προκλήσεων, όπως η κλιματική κρίση,
η αύξηση του κόστους ζωής, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και βεβαίως η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, είναι υπέρ κοινών εργαλείωνγια πολιτικές προς όφελος των πολιτών. Ενώ κάθε ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των πολιτικών προς όφελος των λίγων και ισχυρών συμφερόντων. […]